psychopraxis

Orosi Tünde

magánpraxisa

Rólam

Orosi Tünde vagyok, klinikai szakpszichológus. Pszichológiai tanulmányaim a Debreceni Egyetemen végeztem klinikai gyermek, egészségpszichológiai és munkapszichológiai szakirányon 2009-ben, valamint tanári képesítő vizsgát is tettem. Ezt követően a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Magatartástudományi Intézetben 2013-ra elvégeztem klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi képzést, amivel párhuzamosan elkezdtem a Magyar Családterápiás Egyesület pár- és családterápiás képzését, terapeuta címem megszerzése folyamatban. Emellett a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület Integratív Pszichoterapeuta képzésében veszek részt, mely szerves részét képezik a Katathym Imagináció, NLP, és Hipnózis. Magyarországon bejelentett működési engedéllyel és nyilvántartási számmal rendelkezem. Mivel több felnőtt kliens megkeresésem volt, ennek érdekében kezdtem el különböző módszerek elsajátítását, de továbbra is foglalkozom gyermekekkel, serdülőkkel. Immáron több éve tartózkodok Ausztriában, így az itt előforduló nehézségekkel én is gyakran szembesülök, ezért a gyökerektől távol élő, hasonló sorsú honfitársakkal könnyedebben sikerülhet a terápiás kapcsolat elmélyítése. A honoítási procedúrák, engedélyeztetések mellett időközben kint megcsináltam a Sozial,- und Lebensberaterin képzést. 

Pszichológiai pályafutásom során dolgoztam évekig a gyermekvédelem kötelékében (gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, örökbefogadási csoport, gyermekek elhelyezésért felelős szakértői bizottság), részmunkaidőben Gyermekjóléti Szolgálatnál, és Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál, valamint folyamatosan részt vettem felnőtt oktatásban, tréningek tartásában. Ez alatt jártasságot szereztem pszichodiagnosztika, pszichoterápia, kiválasztás, alkalmassági vizsgálat, és képzések, csoportos módszerek területén. Magyarországon, az utolsó pár évben a budapesti, 18. kerületi óvodákban dolgoztam óvodapszichológusként, mellette pedig több helyen magánpraktizáltam. Munkám során sokféle problémakörrel találkoztam, a súlyosan és többszörösen traumatizáló körülmények között élő, vagy szociális, beilleszkedési, magatartásbeli, illetve szorongásos zavarokkal küzdő gyerekekkel.

Munkámat integratív és családterápiás szemlélettel végzem, emellett szívesen használom az imaginációs technikákat, illetve kognitív és viselkedésterápia eszköztárát, művészet-, játék-, és meseterápiás módszerekkel vegyítve. Szakemberként igyekszem feltérképezni a tünet és a család dinamikáját, és egyénre szabott terápiával megfelelő megküzdési stratégiát, problémamegoldó, feszültségkezelő készséget kialakítani, gyakori szülői, konzultációkkal. Gyerekeknél a lelki eredetű problémák sokféle tünet formájában jelentkezhetnek, melyek a viselkedésben, érzelmi-hangulati életben, vegetatív funkciók megváltozásában, tanulásban és teljesítményben, kapcsolataiban is változást mutathatnak, zavart okozhatnak. Ennek hátterében gyakran tapasztalok nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot, kortárscsoportban megnyilvánuló szociális nehézséget, normatív és akut krízishelyzeteket, családi és egyéb traumatizáló tényezőket. Szakemberként fontos számomra a gyermek, a felnőtt,- és család különböző fejlődési szakaszainak, működésének, és  elakadásainak jobb megértése, lelki egyensúly helyreállítása.

Gyerekterápia esetében a pszichoterápiát igénylő gyerek egy fejlődésben lévő lény, akire állandó hatással van környezete. Hitvallásom, hogy a szülői önismeret és tudatosság növelése mellett időben kiküszöbölhessük a gyermeki személyiséget jelentősen befolyásoló, és fejlődést akadályozó tényezőket. Szülők is gyakran elbizonytalanodnak gyermekünk nevelését, magatartását illetően. Ilyenkor hasznos a szülői konzultáció, nevelési tanácsadás és edukáció, hiszen nevelni csak úgy lehet, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz, és amilyen képet mutatunk neki önmagunkból, a világból. Hiszen a gyermekünk megértésével egyben a szülő is világosabb képet kap saját történetéről, gondolkodásáról, reakcióiról, érzelmei kibontakozásáról, személyiségéről. A gyermek fejlődése során több újra kiéleződő feszültségen, konfliktusok, krízisen megy keresztül, és a szülő felelőssége ezekkel a nehézségekkel való megküzdés segítése, megfelelő működésmód kialakítása.